Privacyverklaring Michaëla Halewijn

Voor mij als trouwambtenaar is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens waar ik beschikking over krijg worden zorgvuldig door mij verwerkt en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming  aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Mijn gegevensverwerkingen vallen binnen de wettelijke vrijstellingsregeling en zijn niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel, gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Ik bewaar en gebruik uitsluitend persoonsgegevens (naam, telefoon, woonplaats, e-mailadres) die rechtstreeks door jou zijn opgegeven. Ik verwerk je gegevens om te kunnen reageren op je contactverzoek, om ceremoniële huwelijksakten te kunnen opstellen, om trouwceremonies persoonlijk te maken en om te kunnen factureren. Gegevens die ik niet langer nodig heb worden door mij verwijderd.

Reageren

Je kunt reageren via het contactformulier op mijn website. Als je kiest voor de optie ‘verzenden’ dan bewaar ik de opgegeven persoonsgegevens conform deze privacyverklaring. Ik verstrek de gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die je met mij sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kan ik persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ik maak gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere je persoonsgegevens. Zo maak ik gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen jou en mijn website wordt afgeschermd. Ook gebruik ik beveiligingssoftware en netwerkencryptie.

Google

Mijn website maakt gebruik van diensten van Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer. Het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Ik maak bij het aanbieden van mijn elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie zorgt ervoor dat je gedurende de sessie blijft ingelogd. Daarnaast kan ik met het cookie verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en daarmee het gedrag van gebruikers analyseren. Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Ik raad je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is aan te bevelen deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan:

Michaëla Halewijn-Oomen

Per telefoon:

06-24705119

Per e-mail:

michaela@michaelahalewijn.nl